Leiar i planutval byggjer ulovleg. No blir han truga med dagmulkt

Av

Terje Hilstad, leiar i planutvalet i Aurland, blir truga med dagmulkt på 1.300 kroner dagen dersom han ikkje stoggar byggjearbeid på eigedomen.