Legg planane om datasenter på is: – Det er grenser for kor mykje tid og ressursar me skal bruka på dette

Det blir ikkje noko datasenter i Huksdalen i Leikanger med det fyrste.