Legg ned to avdelingar i Kjørnes barnehage: – Saka burde gått til kommunestyret

Striden om to avdelingar ved Kjørnes barnehage er over. Dei midlertidige avdelingar blir ikkje gjort permanente, men nedlagt denne hausten.