Legg ned drifta av Skåri - dyra alt sende til slakt

Den eldgamle høgdegarden på Skåri i Luster skal ikkje lenger ta i mot turistar, eller ha drift med dyr.