Meldinga kom inn like før klokka 10.00 og politi skal vera på veg til staden.

Det skal ikkje vera personskade og det er heller ikkje meldt om trafikale problem på staden.