Lars Haugen Aardal frå Leikanger kan mykje om sensorikkforsking og kjemi, men på eit smakslaboratorium handlar opplevinga alt anna enn turre tal og formlar. Sjølv har han nokre favorittkombinasjonar han gler seg til å dela med andre.- Lakris og laks! Majones og banan. Yngsteguten min elskar brunost og kaviar, seier Aardal i ei pressemelding frå ViteMeir. Les også: Snart klart for første spadestikk - slik blir ViteMeirMålet er å inspirera folk til å prøve seg fram, gjera mat til ei stor glede i kvardagen utforska korleis me opplever verda gjennom smakssans og luktesans. Korleis snakkar me om smak? Kva ord finst? Kva skjer når me blandar ulike smakar? Og kvifor smakar nyplukka eple frå Sogn heilt annarleis enn eple som har reist langt?

 

Luktoskop

- SmaksLab vil jo gjerne visa fram at smaksopplevinga også kan bli prega av at ein får kjennskap til kvar og korleis eplet er dyrka. Det er meir enn sjølve smakskjemien som gjer at det smakar betre, særleg når me har ei god historie eller gode minner knytt til eplet, seier han.Det er verkeleg heile nye univers som opnar seg i ein SmaksLab.- Sjå for deg eit "luktoskop" som kan gjenskapa lukter for ulike matvarer - lukta av gul gravenstein, fersk kantarell eller hjortegryta til bestefar. Med kjennskap til kjemien bak lukt og smak i tillegg til høgteknologisk utstyr er det mogleg å få til noko slikt, seier han.Berekraft er viktig for ViteMeir-senteret, også i utviklinga av SmaksLaben. Då er lokalt engasjement frå leverandørar viktig. Lerum fabrikkar har allereie gått inn som sponsor. Trine Lerum, administrerande direktør i Lerum-konsernet, har vore "gudmor" for sjølve idéen om eit smakslaboratorium, etter ei samling med idémyldring i fjor.

Utfordrar fleire

Ho er svært entusiastisk på vegne av prosjektet SmaksLab.- Med dei tradisjonane me har for mat og drikke i denne regionen, så må me jo ha smaks-laboratorium. Alle me som driv med produksjon og sal av mat og drikke lokalt bør bidra, seier ho.Lerum-konsernet er mellom dei som har støtta ViteMeir frå starten, gjennom ein samarbeidsavtale.Men SmaksLab skal ikkje handla om å testa eller finna kommersielle nyvinningar for nokon særskild produsent. SmaksLab skal bidra til å skapa interesse for matfag og ernæringsfag. Inspirasjon i ung alder kan skapa framtidas kokkar, og mange turistar ønskjer gode matopplevingar. Lerum gir reiselivet ei utfordring om å bidra vidare.

Sterkt lag

Mange andre gode krefter er også engasjert i utviklinga av SmaksLab. Kristin Sætherdal Myhra og Eskil Nore Kveim jobbar ved lærarutdanninga hjå HVL. Dei skal laga læringsmål knytt til dei faglege satsingsområda ved ViteMeir og forankra desse i kommande nye læreplanar frå hausten 2020.Svein Anders Dahl, pensjonert direktør for VilVite i Bergen, er knytta til prosjektet som vitensenterfagleg rådgjevar. Stein Joar Hegland ved HVL har vore sterkt involvert i innhaldsarbeidet og har mellom anna utarbeida rapporten "Idegrunnlag for ViteMeir. Fagleg profil og ideskisser for innhald".Fleire fagmiljø ved HVL er involvert i arbeidet med utgreiing av ulike idéskisser, til dømes SEFAL, ulike fakultet og institutt innan idrett, geologi og fornybar energi. Vestlandforsking har også oppretta ei eiga arbeidsgruppe av forskarar som skal bidra med utvikling av faginnhald.