Lærdal får bot i millionklassen - ulovlege innkjøp

KOFA, Klagenemnda for offentlege anskaffelser, har varsla Lærdal kommune om ei bot på 1.590.000 kroner for ulovlege direkte innkjøp.