Lærar Cato er tilbake -sjå kven som har fått jobb på skulane i Sogndal

– Dette trur eg blir bra. Eg berre gler meg.