VIKING: –  Osten er Noregs eldste og var i bruk hjå vikingane. Dette må me utnytta maksimalt, seier Trond Sundby.
Eirik Thue

Lanserer namneskifte: – No blir det vel bråk på hi sida av fjorden

Trond Sundby meiner tida er inne for å tenkja nytt for å få fart på salet att. – Namneskifte til Vikingost og ei langt meir aktiv marknadsføring vil gjera susen.
Publisert