Langsiktig eigarskap vart ein kortvarig affære for OBOS i vestlandselvane

– Satsinga på vasskraft vart ikkje så langsiktig som me hadde planar om, vedgår Nils Bøhler, som i september 2019 opna to nye kraftverk på Veitastrondi.