Vegtrafikksentralen Vest melder om stengingar på inntil 4,5 time om natta mellom Arnafjorden og Vik.

Vegarbeidet vil føregå måndag til torsdag mellom klokka 20:00 og 06:00 neste dag.

Frå klokka 20 til 22:30 vert vegen stengd i periodar på inntil 30 minutt. Mellom klokka 22:00 og 06:00 er vegen open for gjennomkøyring klokka 03:00 på natta.