Færre sauer i Sogn: - Dette er ein trend me har sett over tid

Av

1.891 færre vinterfôra søyer på eitt år, ein nedgang på 6,4 prosent. Det syner tala frå Landbruksdirektoratet for Midtre og Indre Sogn.