Lampa i miljøfyrtårnet til Sogndal kommune har slokna – men det «drit dei i», og det rett i fjorden

Av

Ansvarleg for teknisk drift i kommunen er mange gonger gjort merksam på uønskt og uheldige kloakkutslepp frå kommunale anlegg dei siste åra.