Laila reagerer på at brev og pakkar var lagt på fortauet: – Kven som helst kunne ha teke det

– Eg har sett at det ligg aviser der før, men denne kvelden låg der også fleire kassar med post, både brev og pakkar.