Lagnadstid for ViteMeir-senteret: – Me er avhengige av statleg stønad

Vitensenteret ViteMeir har svært god tilråding og er prioritert frå Forskingsrådet for å få tildeling.