Kyrkjeklokkene bryt stilla som eit teikn på håp

Frå kyrkjetårn i heile landet skal klokkene klinga om laurdagskveldane framover.