Kvifor skal Senterpartiet og ordførar Arnstein Menes sentralisera barnehageplassane i Sogndal Kommune?

Av