Kven reiser og kven blir verande av Sogndal-spelarane?

Det kjem truleg til å bli endringar i personellet på Fosshaugane den komande tida.