Kven leverer billigast fiber til privatkundane i Sogn? Sjekk prisskilnadane her

Sognenett har måtte tola mykje kritikk den siste veka på grunn av oppjustering av hastigheit og auke i pris, men kven av leverandørane leverer eigentleg best på pris i privatmarknaden?