Kvar tiande bedrift har brukt opp feriepengane til dei tilsette. 13 prosent til er usikre på om dei kan betala

Av

No er det tid for feriepengar - om bedrifta di har råd. Nesten ein fjerdedel av bedriftene NHO har spurt, er usikre på om dei greier å betala ut feriepengar. Her får du ein oversikt over kva reglar som gjeld.