Kva vil du? Vil du ha eit Sogndal som ein gong i framtida kjempar i toppen av norsk fotball att, og som kan gje oss sognogfjordingar litt ekstra grunn til å vera stolte?

Sportsjournalist Endre Romøren kommenterer haldninga rundt og til fotballaget i kvitt og svart.