Kva skal ein med folkevalde og kommunestyre, når administrasjonen i kommunen gjer det som passar dei best?

Av