Kulturhuset må låna meir: – Me har gått oss skorfaste

Øyraplassen 14 AS, i praksis omtala som kulturhuset i Lærdal, har fått eit lån frå Lærdal kommune på seks millionar kroner.