Nektar å venta med å opna julegåvene til den 25. desember

Av

Helge Nesse Slinde tek med seg norsk grautris for å laga julegraut i Las Vegas.