Samlar folkemusikarar til ny giv for spelemannslag

Av

Mari Skjerdal Lysne og Håkon Høgemo ynskjer å gjenoppliva folkemusikkmiljøet i Sogndal og Leikanger.