Fryktar verdsarvverdiane forsvinn utan eit levande lokalsamfunn

Av

- Det er særleg viktig å handheva bu- og driveplikta på sørsida i Luster.