Startar freding av Wittgensteinhuset

Av

- Huset får eit vern som gjer at også framtidige generasjonar kan kome og oppleve Wittgenstein sitt hus og landskapet rundt.