Liv syner fram soloprosjekt - Det betyr mykje å få spela det på den nye heimstaden min

Av

Folkemusikar Liv Ulvik har flytta heim til Lærdal og er klar med eit nytt soloprosjekt for sogningane.