– Krisa får fram det beste i oss

– Eg opplever ein stor lojalitet til det som blir bestemt i regjeringa og på Stortinget. Og folk hjelper kvarandre.