MØTESTAD: Linda Mannes, kreftkoordinator i Aurland (fremst) og Anita Kristin Sviggum, kreftkoordinator i Årdal ( nr tre frå venstre) vil halda fram med temakafé for kreftråka i Indre Sogn, trass i at Lærdal kommune trekkjer seg frå samarbeidet. Her er dei to saman kollegaer fotografert i samband med ressursamling for sjukepleiarar i Aurland tidlegare denne månaden. Frå venstre: Marthe Hauge Aase, Marit Eikemo Halsnes, regional medarbeidar i kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest,  Gerd Stave, Gry Lerum og Beate Sem Johansen Øy. 

Kreftsamarbeid held fram utan Lærdal

Aurland og Årdal jobbar vidare med tilbod til kreftråka etter at Lærdal kommune har trekt seg frå samarbeidet.

14.09.2018 06:31

Logg inn for å lesa resten av denne artikkelen. Er du abonnent, har du tilgang til alt innhaldet på Sognavis.no og i e-avisa.

Digital

kr 50,- første md. kr 198,- per md.
  • Sognavis.no
  • E-avis
  • Papiravis

Digital + helg

kr 50,- første md. kr 218,- per md.
  • Sognavis.no
  • E-avis
  • Papiravis laurdag

Komplett

kr 50,- første md. kr 280,- per md.
  • Sognavis.no
  • E-avis
  • Papiravis