Kreftforeininga har sponsa Sogndal med nesten millionen i løn – er sterkt uroa for tilbodet til dei kreftråka

Over ein periode på seks år har Kreftforeininga løyvd om lag 941 tusen kroner i lønsmidlar til Sogndal kommune.