Kranglar om krøllgras: – Ikkje vårt ansvar

Rett etter opninga, oppdaga kommunen eit stort problem. Entrepenøren meiner det er kommunen si eiga feil.