Køyrde i rus – må svara for store mengder narkotika

Retten legg vekt på kva type stoff det er snakk om, i tillegg til at det gjeld store mengder.