Koronauro i Hydro: – Glad for at me held oppe produksjonen

– Eg er glad for at me har full produksjon som her i Årdal. Sjølv om marginane er mindre ved produksjon av standard metall i høve til spesiallegeringar, så er slik produksjon betre enn å stenga ned.