Koronakrisa gjer at denne badeplassen no blir open for alle

Juvik og Ligtvor blir opna for allmenta denne sommaren.