Kontrollutvalet blandar seg ikkje opp i styreval til Lærdal Energi

Val av styremedlemer i Lærdal Energi er ikkje ei sak for kontrollutvalet i kommunen.