Kontroll avdekte ulovleg hummarteine: – Me tek fleire hundre av desse kvart år

Fiskeridirektoratet og Statens naturoppsyn (SNO) har sjekka fiskeutstyr fleire stader i Sognefjorden.