Kompensasjon til alpinanlegg organisert som allmennyttige AS

Av