Kommunestyret lydde ikkje advokaten sin – då gav han klar beskjed på SMS

Sogndal kommune sin advokat i saka om erstatningskrav frå barnevernsvarslarane gjorde alvor av ultimatumet han stilte i formannskapet og har trekt seg. Meldinga kom som ein SMS til rådmannen.