Kommunen trugar med tvangsmulkter. No lovar eigaren å rydda opp

Sogndal kommune trugar med tvangsmulkter på 10.000 kroner i månaden.