Kommunen nektar mekling om barneverns-erstatning

Sogndal kommune seier nei til rettsmekling i erstatningssaka familien Bratteteig har reist etter at barnevernet tok frå dei omsorga for sonen i 2016. Dermed må familien gå til sak.