Kommunen har vegra innsyn sidan februar: – Eg krev å få sjekka om innkjøpa er lovleg gjort

Steinar Foss er sjølv i bransjen, og no vil han vita om innkjøpa Sogndal kommune gjer til større anleggsarbeid er lovleg utlyste på anbod.