Kommunen har store utfordringar og ber om helsehjelp – fekk rask respons

– ­Åtte personar har so langt meldt seg til teneste.