Kommunen angra på brysk ordre: – Det var kanskje ikkje naudsynt å bruka alt tilgjengeleg skyts

Då Sogndal kommune fekk tips om at Per Steinar Melås hadde starta eit grave- og sprengjeprosjekt på eigedomen sin på Hermansverk, stempla dei raskt tiltaket som ulovleg og gav stoppordre.