Kommunedvokat Geir S. Winters åtvara formannskapet: – Trekkjer meg om de aukar tilbodet til varslarane

– Eg vil ikkje kunne føre ei sak vidare dersom mine råd ikkje blir respektert, sa KS-advokat Geir S. Winters til formannskapet. Men då han heldt same orientering til kommunestyret droppa han desse setningane.