Kommunalsjef ut mot Sogn Avis etter oppslag om kreftkoordinator: – Utruleg forstyrrande å ha så mykje på sidelina som tek kreftene

Kommunalsjef Åslaug Brænde i Sogndal gjekk til kraftig angrep på Sogn Avis då ho skulle informera Komité for levekår.