Knut fekk storfangst, men også noko å uroa seg over

Trist fangst av oppdrettslaks uroar, men framleis er storlaksen konge i elva.