Knuste rute – stal brus og sjokolade

Onsdag 6. mai gjekk alarmen ved skyttarhuset til Luster Jakt- og Fiskelag. Nokon hadde brote seg inn.