Kluss med buss i ny fylkeskommune: – Dei seier det blir så fantastisk flott, og så blir det ikkje greie på noko

– Har ikkje fylkeskommunen kontroll på geografien etter samanslåinga av to fylke?