Klubbleiar kritiserer eiga avis: – Me som krev openheit frå andre, bør vera opne sjølve

Både generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeninga og lokale tillitsvalde i Sogn Avis ønskjer meir openheit når redaktør skal tilsetjast.